GWARANTOWANY KREDYT MIESZKANIOWY

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy to program kierowany do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny.

W województwie dolnośląskim (nie uwzględniając Wrocławia) limit ceny lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanej dla określenia możliwości udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wynosi 6857,50 zł.

Proponowane przez nas ceny spełniają kryteria umożliwiające skorzystanie z tego programu. Zapraszamy!

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com